Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Pacjenta

PAKIET BADAŃ FUNKCJI SERCA

Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie funkcjonowania układu krążenia. Poszczególne badania są pomocne w profilaktyce chorób układu krążenia.

PAKIET BADAŃ FUNKCJI SERCA
  • Fibrynogenbadanie jest bardzo pomocne przy ocenie układu krzepnięcia. Wysoki poziom fibrynogenu występuje w wyniku infekcji, stanów zapalnych, chorób serca.
  • D-dimeryoznaczanie D-dimerów jest jednym z szybszych testów wykluczających zakrzepice żylne. Badanie wykrywa nadmierną aktywację układu krzepnięcia i fibrynolizy.
  • Elektrolityoznaczenie tych dwóch składników pozwala rozpoznać zaburzenia wodno-elektrolitowe w organizmie. Nieprawidłowy poziom sodu i potasu może w konsekwencji prowadzić do zaburzeń rytmu serca.
  • Lipidogramw skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy.
  • CRPto wskaźnik stanu zapalnego w organizmie. Występuje w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych . Wskazany jest przy monitorowaniu ostrych zapaleń, po rozległych zabiegach operacyjnych, przeszczepach, przy kontroli chorych zagrożonych wystąpieniem infekcji, a także podczas leczenia antybiotykami lub lekami przeciwzapalnymi
  • NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B)peptydy natriuretyczne stanowią pomocniczy element diagnostyki niewydolności serca, głównie w stanach ostrych. Pozwalają na wykluczenie choroby u pacjentów z objawami budzącymi podejrzenie niewydolności serca.
  • Homocysteinapozwala ocenić ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Wykonywane jest u pacjentów z chorobą wieńcową.

Warto Wiedzieć

Choroby układu sercowo-naczyniowego to schorzenia serca i naczyń krwionośnych. Należą do nich między innymi: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu, choroby naczyń obwodowych, przewlekła niewydolność serca czy zaburzenia rytmu serca. Stanowią one najczęstszą przyczynę zgonów w krajach uprzemysłowionych. Co roku na świecie z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera 17 milionów ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2020 roku liczba zgonów wzrośnie do blisko 25 milionów. (Źródło: http://www.merck.pl)

Choroby układu krążenia są istotnym problemem w Polsce, stanowią najczęstszą przyczynę zgonów (np. 2006 r. - 168.532 osoby, 2007 r. - 171.372 osoby) łącznie około połowę zgonów, tj. ok. 48% i są jednym z powodów inwalidztwa, a przedwczesna umieralność powyżej 65 roku życia należy do wysokich w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (89% nadwyżka u mężczyzn i 67% u kobiet – w przypadku chorób naczyń mózgowych).  Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, iż z powodu zawału serca umiera codziennie w naszym kraju ok. 100 osób, a ogółem choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną prawie 500 zgonów każdego dnia oraz połowy zgonów w Polsce (ok. 48 % w 2001 r.). Niemniej jednak, najgorszą sytuację obserwuje się wśród mężczyzn w wieku 30-59 lat i dzieci do 15 roku życia, bowiem ryzyko zgonu jest większe o 40 % w stosunku do ich rówieśników żyjących w innym kraju UE. (Źródło: http://www2.mz.gov.pl)