Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Pacjenta

PAKIET METABOLICZNY

Pakiet metaboliczny pomoże ocenić funkcjonowanie trzustki, wątroby, nerek oraz układu kostnego. Badania z tego pakietu pomogą w ocenie większości procesów metabolicznych, których zaburzenia mogą prowadzić do otyłości, nadciśnienia, cukrzycy i chorób układu krążenia.

PAKIET METABOLICZNY
 • Morfologiabadanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych, białych oraz płytek. Jednym z pierwszych objawów wielu chorób są zmiany w morfologii krwi, dlatego badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii, infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia.
 • Mocz badanie ogólnebadanie to jest cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego
 • Glukozajest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej leczenia.
 • Lipidogramw skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.
 • Próby wątrobowezestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.
 • Kwas moczowynastępstwem podwyższonego stężenia kwasu moczowego w surowicy jest odkładanie się go w stawach ( dna-moczanowa, zapalenie stawów) i/lub w nerkach ( kamica nerkowa). Podwyższone wartości towarzyszą również zaburzeniom metabolicznym.
 • KreatyninaNa podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.
 • Elektrolity (Na i K)rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in. w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu.
 • Wapń całkowity (Ca)badanie to pomocne jest w ocenie stanu gospodarki mineralnej bezpośrednio związanej ze stanem kości. Jest to wstępne badanie w kierunku osteoporozy.
 • Albuminajest to badanie pomocne w diagnostyce chorób wątroby i nerek.
 • Magnez (Mg)głównymi objawami niedoboru magnezu są zaburzenia rytmu serca w postaci niemiarowości, wzmożona pobudliwość nerwowo- mięśniowa oraz uogólnione zmęczenie fizyczne i psychiczne.
 • Białko całkowiteoznaczenie poziomu białka całkowitego jest pomocne w diagnozowaniu chorób wątroby, nerek i jelit.
 • Bilirubina całkowitajest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, także żółtaczki noworodków. Jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.
 • Żelazo (Fe)Nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być anemia.