Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Pacjenta

PAKIET NADKRZEPILWOŚCI KRWI

Badania z tego pakietu pomagają w ocenie wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, doprowadzającego w konsekwencji do powstawania zakrzepów i zatorów. Badanie pomocne w diagnostyce zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatoru płucnego, udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego. Ryzyko zaburzeń nadkrzepliwości jest wysokie u osób, u których choroby te występowały już w młodym wieku, często nawracały lub dotykały innych członków rodziny.

PAKIET NADKRZEPILWOŚCI KRWI
  • Antytrombina III, Białko C, Białko SNaturalne antykoagulanty – obniżony poziom tych białek związany jest z tendencją do nadkrzepliwości krwi.
  • Czynnik V "LEIDEN" i Mutacja genu 20210 G-A protrombiny Badania genetyczne w kierunku mutacji genów, które powodują zwiększenie ryzyka zachorowania na chorobę zakrzepowo-zatorow
  • P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I i Antykardiolipinowe w kl. IgG i IgM oraz Antykoagulant ToczniowyRóżne przeciwciała antyfosfolipidowe, będące najczęstszą przyczyną nabytej nadkrzepliwości krwi oraz nawracających niepowodzeń położniczych.