Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Pacjenta

PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Pakiet zawiera zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania z tego Pakietu pomogą w ocenie ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek oraz mogą być wykorzystane do rozpoznawania zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C.

PAKIET PRZED ZABIEGIEM
  • Morfologiabadanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych, białych oraz płytek. Jednym z pierwszych objawów wielu chorób są zmiany w morfologii krwi dlatego badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii, infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia
  • OBbadanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia Jest wskaźnikiem ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.
  • Mocz badanie ogólnebadanie to jest cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego
  • Glukoza jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej leczenia.
  • Lipidogramw skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.
  • KreatyninaNa podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.
  • APTT, PTbadania pozwalające wykluczyć powikłania krwotoczne w trakcie i po zabiegu.
  • HBsAg (antygen HBs)badanie wskazujące na konieczność doszczepienia przeciw żółtaczce typu B.
  • Anty HCVW przypadku uzyskania wyniku ujemnego przed zabiegiem, a dodatniego po przeprowadzonej operacji można podejrzewać, że do zakażenia doszło podczas zabiegu, co jednak wymaga bardziej szczegółowych badań
  • Grupa krwi (AB0, RH, PTA)jest badaniem niezbędnym przed planowanym zabiegiem. Zachowanie zasad zgodności jest niezwykle istotne i absolutnie wymagane podczas transfuzji krwi.