Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Pacjenta

PAKIET ROZSZERZONY

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych. Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów. Uzyskanie takiej informacji, umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zwiększa się szansa wyleczenia, a przynajmniej spowolniony zostaje rozwój choroby.

PAKIET ROZSZERZONY
  • Morfologiabadanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych, białych oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.
  • OBbadanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych
  • Mocz badanie ogólnebadanie to jest cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego
  • Glukozajest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii.
  • Lipidogramw skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy.
  • Próby wątrobowezestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.
  • Kwas moczowyjego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.
  • Kreatyninabadanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.
  • Żelazo (Fe) niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. konsekwencją niedoboru żelaza może być anemia.
  • TSHObniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy.