Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Lekarza

Badania histopatologiczne i cytologiczne

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej posiada w swoich strukturach Pracownię histopatologiczno – cytologiczną. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym pozwalającym na szybkie opracowanie materiałów tkankowych oraz przygotowanie preparatów histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej posiada:

  • licencje na badania histopatologiczne, badania immunohistochemiczne oraz badania cytologiczne przyznaną przez Komisję Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów / Pracownie Patomorfologii
  • wpis do rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

W ramach współpracy gwarantujemy:

  • odbiór materiału tkankowego w uzgodnionych z Zamawiającym terminach własną siecią Kurierską
  • dostarczanie jednorazowych pojemników na materiał tkankowy
  • dostarczanie druków skierowań
  • udostępnianie wyników badań drogą elektroniczną
  • archiwizowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym CDL.