Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Lekarza

Outsourcing

Nazwa outsourcing pochodzi z jęz. angielskiego i jest skrótem słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

Outsourcing to szereg korzyści płynących dla Szpitali. Najistotniejsze z nich to:

 • koncentrowanie się na podstawowych celach swojej działalności,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej  w oparciu o wiedzę i doświadczenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • redukcja kosztów związana z prowadzeniem własnego laboratorium,
 • zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na utrzymanie bazy technologicznej  przy  jednoczesnym zachowaniu  dostępu do najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej i rozwiązań informatycznych,
 • rozszerzenie panelu oferowanych Pacjentom badań o badania wysokospecjalistyczne.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje Szpitalom outsourcing pełny – kompleksowa obsługa polegająca na całkowitym przejęciu prowadzenia laboratorium oraz outsourcing selektywny – współpraca w określonym zakresie, co pozwala na maksymalne dopasowanie usług świadczonych na rzecz Pacjentów do aktualnych potrzeb Szpitala.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach outsourcingu usług laboratoryjnych oferuje:

 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych,  w tym możliwość zintegrowania systemu laboratorium z systemem szpitalnym.  Integracja za pośrednictwem protokołu HL 7 pozwala na bezpośredni odbiór wyników przy użyciu elektronicznej karty pacjenta,
 • próżniowy system pobierania materiału do analizy, który zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy podczas pobierania krwi zarówno dla osoby pobierającej jak i dla pacjenta,
 • system oznaczeń skierowań i probówek kodami kreskowymi – to nie tylko gwarancja anonimowości pacjenta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ale również eliminacja ryzyka błędu pre-analitycznego,
 • wyposażenie laboratorium w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną posiadającą aktualne certyfikaty,
 • przejęcie personelu Laboratorium Szpitala na podstawie paragrafu 23‘ Kodeksu Pracy
 • program szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • potwierdzanie jakości poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą outsourcingu prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym CDL.