Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Strefa Lekarza

Wykaz badań

ANALITYKA OGÓLNA - badanie kału

Nazwa badaniaMateriał
Badanie ogólne kałukał
Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA)kał
Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pyloriikał
Badanie w kierunku owsików - wymazkał
Badanie w kierunku pasożytówkał
Krew utajona (bez diety)kał
Krew utajona (z dietą)kał

ANALITYKA OGÓLNA - badanie moczu

Nazwa badaniaMateriał
Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek)mocz/DZM
Amylazamocz
Badanie ogólne moczu (10 parametrów)mocz
Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowejmocz
Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadumocz
Białkomocz/DZM
Białko Bence-Jonesa - metoda termicznamocz
Chlorkimocz/DZM
Elektrolity (Na i K)mocz
Fosfor (P)mocz/DZM
Glukozamocz/DZM
Glukoza i aceton - ocena jakościowamocz
Kreatyninamocz/DZM
Kwas moczowymocz/DZM
Mocznikmocz/DZM
Potas (K)mocz/DZM
Próba Addisamocz
Sód (Na)mocz/DZM
Test ciążowy (Beta(β)HCG)mocz
Wapń całkowity (Ca)mocz/DZM
Wskaźnik albumina/kreatyninamocz

ANALITYKA OGÓLNA - inne

Nazwa badaniaMateriał
Badanie ogólne PMRpłyn mózgowo-rdzeniowy
Badanie ogólne płynu stawowegopłyn stawowy

AUTOIMMUNOLOGIA

Nazwa badaniaMateriał
Antykoagulant toczniowy - AU20osocze (cytrynian)
P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07surowica
P/c przeciw GBM i błonie pęcherzyków płucnych – AU26surowica
P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - metoda IIFsurowica
P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12surowica
P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11surowica
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I i Antykardiolipinowe w kl. IgG i IgM oraz Antykoagulant Toczniowysurowica/osocze (cytrynian)
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG - metoda ELISAsurowica
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet)surowica
P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM - metoda ELISAsurowica
P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) - AU25surowica
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i k. okładzinowym żołądka – AU35surowica
P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD)surowica
P/c przeciw dsDNA (IIF) - AU06surowica
P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08surowica
P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU09surowica
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgA - AU15surowica
P/c przeciw endomysium i gliadynie IgG - AU16surowica
P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2)surowica
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG - metoda ELISA surowica
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet)surowica
P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM - metoda ELISA surowica
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG - metoda ELISA surowica
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet)surowica
P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM - metoda ELISA surowica
P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17surowica
P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18surowica
P/c przeciw jądrowe anty Jo-1 - AU30surowica
P/c przeciw kardiolipinowe IgGsurowica
P/c przeciw kardiolipinowe IgMsurowica
P/c przeciw komórkom Leydiga jądra - AU13surowica
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27surowica
P/c przeciw korze nadnerczy – AU22surowica
P/c przeciw m. serca AHA – AU14surowica
P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24surowica
P/c przeciw plemnikom ASA – AU23surowica
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG - metoda ELISA surowica
P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet)surowica
P/c przeciw protrombinie w kl. IgM - metoda ELISA surowica
P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR)surowica
P/c przeciw retikulinie IgA - AU19surowica
P/c przeciw retikulinie IgG – AU21surowica
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgAsurowica
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgGsurowica
P/c przeciw wyspom trzustkowymsurowica
P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit(ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) - AU29surowica
Panel AMA/ASMA - AU04surowica
Panel neurologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty- Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. przeciw mielinie) – AU28surowica
Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) - AU10surowica
Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) - AU03surowica
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-10surowica
Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-9surowica
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02surowica
Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) - AU01surowica
Sklerodermia (twardzica)surowica

BADANIA BIOCHEMICZNE

Nazwa badaniaMateriał
ALP (fosfataza alkaliczna)surowica
ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa)surowica
AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa)surowica
Albuminasurowica
Amylazasurowica
Amylaza, Lipazasurowica
Apolipoproteina A (Apo-A)surowica
Apolipoproteina B (Apo-B)surowica
Apolipoproteina Lp(a)surowica
Azot mocznikowy (BUN)surowica
Białko całkowitesurowica
Bilirubina bezpośredniasurowica
Bilirubina całkowitasurowica
Bilirubina pośredniasurowica
Chlorkisurowica
Cholesterol HDLsurowica
Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru---
Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 surowica
Cholesterol całkowitysurowica
Cholinoesterazasurowica
Elastaza trzustkowasurowica
Elektrolity (Na i K)surowica
Fosfor (fosforany nieorganiczne)surowica
Fruktozaosocze fluorkowe
GFR (współczynnik przesączania kłębuszkowego - wzór MDRD)surowica
GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza)surowica
Glukozaosocze fluorkowe
Jod (J)surowica
Jod (J) - DZMmocz/DZM
Klirens kreatyninysurowica
Kreatyninasurowica
Kreatynina - metoda enzymatycznasurowica
Kwas moczowysurowica
LDH (dehydrogenaza mleczanowa)surowica
Lipazasurowica
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG)surowica
Magnez (Mg)surowica
Magnez (Mg) - DZMmocz/DZM
Mikroalbuminasurowica
Moczniksurowica
Paracetamol (acetaminophen)surowica
Potas (K)surowica
Prealbuminasurowica
Proteinogramsurowica
Próby wątrobowe (AST, ALT, ALP, GTP, BIL)surowica
Sód (Na)surowica
Tryptazasurowica
Trójglicerydy (TG)surowica
Wapń całkowity (Ca)surowica
Wapń całkowity (Ca), Fosfor (fosforany nieorganiczne)surowica
Wapń zjonizowany (Ca++)surowica
Witamina B6surowica
Witamina Esurowica
Witamina H (biotyna)surowica
Żelazo (Fe)surowica
Żelazo (Fe) - krzywasurowica

BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka anemii

Nazwa badaniaMateriał
Ferrytynasurowica
Kwas foliowysurowica
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)surowica
Transferynasurowica
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza)surowica
Witamina B12surowica

BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka chorób układu krążenia

Nazwa badaniaMateriał
Homocysteinasurowica
Kinaza kreatynowa (CK)surowica
Kinaza kreatynowa (CK-MB)surowica
Mioglobinasurowica
NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B)surowica
Troponina Isurowica
Troponina Tsurowica

BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka cukrzycy

Nazwa badaniaMateriał
C-peptydkrew (EDTA)
Fruktozaminasurowica
Hemoglobina glikowana (HbA1C)krew (EDTA)
Insulinasurowica
Wskaźnik insulinoopornościsurowica

BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka osteoporozy

Nazwa badaniaMateriał
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)surowica
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D)mocz - poranna porcja
Fosfataza kwaśna (ACP)surowica
Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny)surowica
N-Mid osteokalcynasurowica
PTH (parathormon) - intactkrew (EDTA)
Serum Cross-Lapssurowica
Witamina D Total (metabolit 25-OH)surowica
Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2)surowica

BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych

Nazwa badaniaMateriał
ASO – ocena ilościowasurowica/PMR
Alfa(α)1- antytrypsynasurowica
Alfa(α)1- antytrypsynakał
Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowasurowica
Białko CRP-HS - test ultraczułysurowica
Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowasurowica
Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid)surowica
Odczyn Waalera-Rosegosurowica
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP)surowica
Prokalcytoninasurowica

BADANIA HORMONALNE - diagnostyka chorób tarczycy

Nazwa badaniaMateriał
FT3 (wolna trijodotyronina)surowica
FT4 (wolna tyroksyna)surowica
P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie)surowica
P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej)surowica
P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH)surowica
T3 (trijodotyronina)surowica
T4 (tyroksyna)surowica
TSH (hormon tyreotropowy)surowica
Tyreoglobulina (TGB)surowica

BADANIA HORMONALNE - hormony płciowe

Nazwa badaniaMateriał
17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron)surowica
AMH (hormon antymulerowski)surowica
Androstendionsurowica
DHEA (dehydroepiandrosteron)surowica
DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu)surowica
Dihydroksytestosteron (DHT)surowica
Estradiol (E2)surowica
FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina)surowica
Inhibina Bsurowica
LH (hormon luteotropowy; lutropina)surowica
Makroprolaktyna (BB-PRL)surowica
Progesteron (PRG)surowica
Prolaktyna (PRL)surowica
SHBGsurowica
Testosteronsurowica
Testosteron wolnysurowica
ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa)surowica

BADANIA HORMONALNE - inne hormony i metabolity

Nazwa badaniaMateriał
17 -KS (17-kortykoidy)mocz (min. 100 ml)
17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy)mocz (min. 100 ml)/DZM
ACTH (hormon adrenokortykotropowy)osocze (EDTA)
Aldosteronsurowica
Aldosteron - DZMmocz/DZM
Ceruloplazminasurowica
Gastrynasurowica mrożona
HGH (hormon wzrostu)surowica
Haptologlobinasurowica
IGF-1surowica
IGF-BP3surowica
Kalprotektynakał
Katecholaminy (A, NA, D) - DZMmocz/DZM
Kortyzolsurowica
Kortyzol - DZMmocz/DZM
Kortyzol wolny - DZMmocz/DZM
Kwas 5-OH indolooctowy - DZMmocz/DZM
Kwas wanilino-migdałowy (VMA)mocz/DZM
Leptynasurowica
Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) - DZMmocz/DZM
Reninasurowica
Serotoninakrew (EDTA)
Wazopresyna (ADH)krew (EDTA)

BADANIA WYKONYWANE METODĄ PCR

Nazwa badaniaMateriał
Adenowirusy - ocena ilościowamocz/osocze/inne
BRCA1wymaz/krew (EDTA)
Badanie na ustalenie ojcostwawymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium
Borelia burgdorferikrew (EDTA)/PMR/płyn stawowy
CMV - ocena ilościowakrew pełna
CMV - ocena jakościowakrew pełna
Chlamydia pneumoniaewymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne
Chlamydia trachomatiswymaz /mocz/nasienie
Czynnik V "LEIDEN"krew (EDTA) -2 probówki + wymaz z policzka
Czynnik V "LEIDEN" i Mutacja genu 20210 G-A protrombiny wymaz/krew (EDTA)
EBV - ocena ilościowaosocze/inne
EBV - ocena jakościowaosocze/inne
Gardnerella vaginaliswymaz/mocz/ inne
HBV - genotypowanie (a-h)krew (EDTA)
HBV - lekooporność YMDDsurowica/osocze
HBV - lekooporność na entecavirsurowica/osocze
HBV - ocena ilościowasurowica/osocze
HBV - ocena jakościowasurowica/osocze
HCV - genotypowaniesurowica/osocze
HCV - ocena ilościowasurowica/osocze
HCV - ocena jakościowasurowica/osocze
HIV - ocena ilościowaosocze
HIV - ocena jakościowaosocze
HLA - DQ2/DQ8 (celiakia)krew (EDTA) + wymaz z policzka
HLA B27 (marker genetyczny)krew (EDTA) - 2 probówki
HPV - 48wymaz
HPV - 48 z genotypowaniemwymaz
HPV mRNAwymaz
Herpes simplex 1 i 2 (HSV)wymaz/PMR/inne
John Cunningham Virus (JV)- ocena ilościowaPMR
Listeria monocytogeneskrew (EDTA)/wymaz/PMR
MTHFR (hiperhomocysteinemia)krew (EDTA)
Mutacja genu protrombinywymaz/krew (EDTA)
Mycobacterium tuberculosisplwocina/inne
Mycoplasma genitaliumwymaz/mocz/nasienie
Mycoplasma hominiswymaz/mocz/nasienie
Mycoplasma pneumoniaewymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne
Nietolerancja laktozykrew (EDTA) + wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium
Pakiet HPV - 12 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66)wymaz
Pakiet HPV - 14 (HPV2 + HPV12: 6,11,16,18,31, 33,35,39,45,52,56,58,59,66)wymaz
Pakiet HPV - 18 (6,11,42,43,44,16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)wymaz
Pakiet HPV - 2 (6 i 11)wymaz
Pakiet HPV - 35 (typy niskoonkogenne: 6, 11, 40,42, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84, i wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85, 89)wymaz
Pakiet HPV - HR (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)wymaz
Parvowirus B19osocze/inne
Poliomawirusy - ocena jakościowa + różnicowaniemocz/osocze/surowica/inne
Poliomawirusy BKV - ocena jakościowamocz/osocze/surowica/inne
Poliomawirusy JCV - ocena jakościowamocz/osocze/surowica/inne
Toksoplasmosis gondiikrew (EDTA)/PMR/płyn owodniowy/wody płodowe
Ureaplasma urealyticumwymaz/mocz/nasienie
Wirus grypy AH1N1wymaz z nosogardzieli - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium

BAKTERIOLOGIA

Nazwa badaniaMateriał
ATTESTattest
Antygen galaktomannanowy (aspergiloza)surowica
Antygen mannanowy (kandydoza) surowica
Badanie kału na nosicielstwo (3x)kał
Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusówkał
Chlamydia trachomatis (antygen) - wymazwymaz z cewki/kanału szyjki/ejakulat
Clostridium difficilekał
Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH)kał
Cryptococcus neoformans - antygen krążący (kryptokokoza)surowica
Duosporal - za wykonanieduosporal
Grypa A&B - test immunochromatogr. (test przesiewowy)wymaz
Lekowrażliwości prątka (Amikacyna, Biseptol, Davercin, Clofasimina) - 4 lekiplwocina
Lekowrażliwości prątka (ETA, CS, OFL, CAP) - 4 lekiplwocina
Lekowrażliwości prątka (SM, INH, EMB, RM) - 4 lekiplwocina
MGIT – preparat + posiewplwocina
MGIT – preparat + posiew + identyfikacjaplwocina
Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybówkał/gardło/mocz/rana/plwocina/ nasienie/nos/pochwa
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparatwymaz z pochwy
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymazwymaz z pochwy
Norowirusy w kalekał
Oznaczenie serotypu Salmonellamocz/kał
P/c przeciw-galaktomannanowe (anty-Aspergillus)surowica
P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida)surowica
Posiewmocz/nasienie/plwocina/itp.
Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersiniakał/wymaz z odbytu
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS)kał/wymaz z odbytu
Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureuskał/wymaz z odbytu
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życiakał/wymaz z odbytu
Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) - powyżej 2 roku życiakał/wymaz z odbytu
Posiew kału w kierunku Campylobacterkał
Posiew krwikrew - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium
Posiew krwi na beztlenowcekrew
Posiew krwi w kierunku grzybówkrew
Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy)plwocina
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowegopłyn mózgowo-rdzeniowy
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowcepłyn mózgowo-rdzeniowy
Posiew płynów ustrojowych - Bactecpłyny z jam ciała/płyn z otrzewnej/płyn stawowy
Posiew w kierunku dermatofitówzeskrobiny/włosy/paznokcie
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnychkał/gardło/mocz/rana/plwocina/ nasienie/nos/pochwa/płyny z jam ciała/PMR/krew
Posiew wymazu na beztlenowcegardło/rana/oko/nos/itp.
Posiew z odbytu w kierunku GBSwymaz z odbytu
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBSwymaz z pochwy/odbytu
Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSAwymaz z pochwy/odbytu
Posiew z pochwy w kierunku GBSwymaz z pochwy
QuantiFeron - TB zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium
Sporal A - za wykonaniesporal A
Sporal S - za wykonaniesporal S
Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych)wymaz z pochwy
Wymazgardło/rana/oko/nos/itp.
Świerzbowieczeskrobina ze skóry

DIAGNOSTYKA ALERGII

Nazwa badaniaMateriał
Badanie w kierunku eozynofiliiwymaz z nosa
Diaminooksydaza - aktywnośćsurowica
EP1 - panel zwierzęcy 1: naskórek kota, łupież konia, łupież krowy, łupież psa,surowica
EP71 (pierze ptaków hodowlanych) - panel zwierzęcy 2: pióra gęsi, pióra kury, pióra kaczki, pióra indyka,surowica
FP2 (owoce morza) - panel pokarmowy 2: dorsz, krewetka, Małż jadalny, tuńczyk, łosoś,surowica
FP3 (zboża) - panel pokarmowy 3: mąka pszenna, owies, kukurydza, ziarno sezamu, gryka,surowica
FP5 (pokarmy dziecięce) - panel pokarmowy 5: białko jaja, mleko krowie, dorsz, mąka pszenna, orzech ziemny,surowica
GP1 (trawy wczesne) - panel traw 1: Kupkówka pospolita, Kostrzewa łąkowa, Tymotka łąkowa, Wiechlina łąkowa,surowica
GP2 - panel traw 2: Cynodon palczasty (Bermuda grass), Życica trwała, Tymotka łąkowa, Wiechlina łąkowa, Sorgo alpejskie,surowica
GP4 (trawy późne) - panel traw 4: Tomka wonna, Życica trwała, Trzcina pospolita, żyto, Kłosówka wełnista,surowica
H2 (panel kurzu - Hollister-Stier)surowica
IgE całkowite (immunoglobulina E)surowica
IgE sp. Acarus siro D70surowica
IgE sp. Alternaria tenius M6surowica
IgE sp. Alternaria tenuis M6surowica
IgE sp. Alternaria tenuis M6surowica
IgE sp. Ambrozja bylicolistna surowica
IgE sp. Amoksycylina C204 i C206surowica
IgE sp. Aspergillus fumigatus M3surowica
IgE sp. Aspergillus fumigatus M3surowica
IgE sp. Babka lancetowata W9surowica
IgE sp. Babka lancetowata W9surowica
IgE sp. Brzoza brodawkowata T3surowica
IgE sp. Brzoza brodawkowata T3surowica
IgE sp. Bylica piołun W5surowica
IgE sp. Bylica pospolita W6surowica
IgE sp. Bylica pospolita W6surowica
IgE sp. CIadosporium herbarum M2surowica
IgE sp. CIadosporium herbarum M2surowica
IgE sp. Candida albicans M5surowica
IgE sp. Candida albicans M5surowica
IgE sp. Chironomus plumosus 173surowica
IgE sp. Dąb biały T7surowica
IgE sp. Helminthosporium halodes M8surowica
IgE sp. Isocyanate MDI K76surowica
IgE sp. Isocyanate TDI K75surowica
IgE sp. Jesion wyniosły T15surowica
IgE sp. Klon Jesionolistny T1surowica
IgE sp. Komosa biała W10surowica
IgE sp. Komosa biała W10surowica
IgE sp. Kostrzewa łąkowa G4surowica
IgE sp. Kupkówka pospolita G3surowica
IgE sp. Kupkówka pospolita G3surowica
IgE sp. Lepidoglyphus destructor D71surowica
IgE sp. Leszczyna pospolita T4surowica
IgE sp. Leszczyna pospolita T4surowica
IgE sp. Mucor racemosus M4surowica
IgE sp. Orzech laskowy F17surowica
IgE sp. Orzech włoski F16surowica
IgE sp. Orzech ziemny F13surowica
IgE sp. PANEL ATOPOWY
IgE sp. PANEL PEDIATRYCZNY
IgE sp. PANEL PEDIATRYCZNY WZIEWNY
IgE sp. PANEL POKARMOWY
IgE sp. PANEL WZIEWNY
IgE sp. Penicilium notatum M1surowica
IgE sp. Penicilium notatum M1surowica
IgE sp. Pieprz F280surowica
IgE sp. Pyłek żyta G12surowica
IgE sp. Roztocze Dermatophagoides farinae D2surowica
IgE sp. Roztocze Dermatophagoides pteronyssinus D1surowica
IgE sp. Roztocze Dermatophagoides pteronyssinus D1 i Dermatophagoides farinae D2surowica
IgE sp. Tomka wonna G1surowica
IgE sp. Tomka wonna G1surowica
IgE sp. Trichophyton mentagrophytessurowica
IgE sp. Tymotka łąkowa G6surowica
IgE sp. Tymotka łąkowa G6surowica
IgE sp. Tyrophagus putescentiae D72surowica
IgE sp. Wierzba lwia T12surowica
IgE sp. ananas F210surowica
IgE sp. arbuz F329surowica
IgE sp. banan F92surowica
IgE sp. banan F92surowica
IgE sp. baranina F88surowica
IgE sp. białko jaja F1surowica
IgE sp. białko jaja kurzego F1surowica
IgE sp. brzoskwinia F237surowica
IgE sp. buk T5surowica
IgE sp. całe jajo F245surowica
IgE sp. cebula F48surowica
IgE sp. chomik E84surowica
IgE sp. czekolada F105surowica
IgE sp. dorsz F3surowica
IgE sp. dorsz F3surowica
IgE sp. drożdże browarnicze F403surowica
IgE sp. drożdże piekarnicze F45surowica
IgE sp. fasola F15surowica
IgE sp. glista ludzka P1surowica
IgE sp. glutaminian S225surowica
IgE sp. gluten (gliadyna) F79surowica
IgE sp. gluten (gliadyna) F79surowica
IgE sp. groch F12surowica
IgE sp. gruszka F94surowica
IgE sp. gryka F11surowica
IgE sp. indyk F284surowica
IgE sp. jabłko F49surowica
IgE sp. jabłko F49surowica
IgE sp. jad Szerszenia europejskiego I5surowica
IgE sp. jad osy I3surowica
IgE sp. jad osy Vespula I13surowica
IgE sp. jad pszczoły I1surowica
IgE sp. jęczmień F6surowica
IgE sp. kakao F93surowica
IgE sp. kakao F93surowica
IgE sp. karaluch I6surowica
IgE sp. kawa F221surowica
IgE sp. kazeina F78surowica
IgE sp. kazeina F78surowica
IgE sp. kiwi F84surowica
IgE sp. kiwi F84surowica
IgE sp. komar I71surowica
IgE sp. koperek F277surowica
IgE sp. krewetka F24surowica
IgE sp. królik E82surowica
IgE sp. kukurydza F8surowica
IgE sp. kukurydza F8surowica
IgE sp. kurczak F83surowica
IgE sp. kurczak F83surowica
IgE sp. lateks K82surowica
IgE sp. marchew F31surowica
IgE sp. marchewka F31surowica
IgE sp. migdał F20surowica
IgE sp. mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka)surowica
IgE sp. mix piór (Kura F83, Kaczka E86, Gęś E70)surowica
IgE sp. mix piór (Papużka falista E213, kanarek E201, Papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska)surowica
IgE sp. mix sierści (krowa, owca, koza)surowica
IgE sp. mleko krowie (alfa(α)-laktoalbumina) F76surowica
IgE sp. mleko krowie (beta(ß)-laktoglobulina) F77surowica
IgE sp. mleko krowie F2surowica
IgE sp. mleko krowie F2surowica
IgE sp. morelasurowica
IgE sp. musztarda F89surowica
IgE sp. mysz E71surowica
IgE sp. mąka owsiana surowica
IgE sp. mąka pszenna F4surowica
IgE sp. mąka pszenna F4surowica
IgE sp. mąka żytnia F5surowica
IgE sp. naskórek chomika E84surowica
IgE sp. naskórek kota E1surowica
IgE sp. naskórek kota E1surowica
IgE sp. naskórek królika E82surowica
IgE sp. naskórek owcy E81surowica
IgE sp. naskórek psa E2surowica
IgE sp. naskórek psa E2surowica
IgE sp. naskórek szczura E73surowica
IgE sp. naskórek świni E83surowica
IgE sp. naskórek świnki morskiej E6surowica
IgE sp. naskórek świnki morskiej E6surowica
IgE sp. odchody gołębia E7surowica
IgE sp. odchody gołębia E7surowica
IgE sp. ogórek F244surowica
IgE sp. ogórek F244surowica
IgE sp. olcha T2surowica
IgE sp. olcha T2surowica
IgE sp. oliwkasurowica
IgE sp. orzech laskowy F17surowica
IgE sp. orzech pistacjowy F230surowica
IgE sp. orzech włoski F256surowica
IgE sp. orzech ziemny F13surowica
IgE sp. owies F7surowica
IgE sp. papryka F218surowica
IgE sp. pierze (pióra gęsi) E70surowica
IgE sp. pietruszka F86surowica
IgE sp. pietruszka F86surowica
IgE sp. pióra kaczki E86surowica
IgE sp. pióra kaczki E86surowica
IgE sp. pióra kanarka E201surowica
IgE sp. pióra papużki falistej E78surowica
IgE sp. pokrzywa W20surowica
IgE sp. pomarańcza F33surowica
IgE sp. pomidor F25surowica
IgE sp. pomidor F25surowica
IgE sp. pszenica G15surowica
IgE sp. ryż F9surowica
IgE sp. ryż F9surowica
IgE sp. rzepak W32surowica
IgE sp. seler F85surowica
IgE sp. seler F85surowica
IgE sp. ser cheddar F81surowica
IgE sp. sezam F10surowica
IgE sp. soja F14surowica
IgE sp. soja F14surowica
IgE sp. sosna T16surowica
IgE sp. topola T14surowica
IgE sp. topola T14surowica
IgE sp. truskawka F44surowica
IgE sp. truskawka F44surowica
IgE sp. tuńczyk F40surowica
IgE sp. wełna K20surowica
IgE sp. wełna nieprzerobiona K21surowica
IgE sp. wieprzowina F26surowica
IgE sp. wieprzowina F26surowica
IgE sp. wierzba T12surowica
IgE sp. winogrono F259surowica
IgE sp. wiśnia F242surowica
IgE sp. wołowina F27surowica
IgE sp. wołowina F27surowica
IgE sp. ziemniak F35surowica
IgE sp. ziemniak F35surowica
IgE sp. łupież konia E3surowica
IgE sp. łupież konia E3surowica
IgE sp. żyto F5surowica
IgE sp. żyto G12surowica
IgE sp. żółtko jaja F75surowica
IgE sp. żółtko jaja kurzego F75surowica
IgE swoiste
MP1 (panel pleśni): Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis,surowica
Panele alergologiczne: pokarmowy, wziewny, pediatryczny, atopowysurowica
TP9 (pyłki drzew): Olsza szara, Brzoza brodawkowata, leszczyna, Dąb biały, wierzba,surowica
Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenówsurowica
WP3 (panel roślin zielnych): Bylica pospolita, Babka lancetowata, Komosa biała, Nawłoć pospolita, pokrzywa,surowica

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Nazwa badaniaMateriał
AFP (alfa(α)-fetoproteina)surowica
Antygen SCC (nowotwory szyjki macicy)surowica
Beta(β)-2 mikroglobulina - monitorowanie leczenia chłoniakówsurowica/mocz
CA 125 (marker nowotworu jajnika)surowica
CA 15-3 (marker nowotworu piersi)surowica
CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki)surowica
CA 72-4 (marker nowotworu żołądka)surowica
CEA (antygen karcinoembrionalny)surowica
CEA (antygen karcinoembrionalny), AFP (alfa(α)-fetoproteina)surowica
CYFRA 21-1 (nowotwory płuc niedrobnokomórkowe)surowica
Chromogranina A (CgA-guz chromochłonny, neuroblastoma i guzy neuroendokrynne)surowica
Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S)surowica
HE4 (marker nowotworu jajnika)surowica
Kalcytonina (nowotwory tarczycy)surowica
NMP-22 (marker pęcherza moczowego)mocz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium
NSE (nowotwory płuc drobnokomórkowe)surowica
PSA całkowitesurowica
PSA wolnesurowica
S-100 (czerniak, nowotwory mózgu)surowica
TPS (swoisty polipeptydowy antygen tkankowy, wskaźnik proliferacji komórkowej)surowica
Test ROMA (HE4+CA125+algorytm oceny ryzyka nowotworu jajnika)surowica

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

Nazwa badaniaMateriał
Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCRklesz -transport w temperaturze 4oC
Badanie w kierunku Nużeńcarzęsa
Bordetella pertusiss (krztusiec) IgA - ocena ilościowasurowica
Bordetella pertusiss (krztusiec) IgG - ocena ilościowasurowica
Bordetella pertusiss (krztusiec) IgM - ocena ilościowasurowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowasurowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa)surowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blotsurowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowasurowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMRpłyn mózgowo-rdzeniowy
Borelia burgdorferi (borelioza) IgG, IgMsurowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - ocena ilościowasurowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blotsurowica
Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMRpłyn mózgowo-rdzeniowy
Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD)surowica
Brucelloza - test przesiewowysurowica
Brucelloza IgG - ocena jakościowasurowica
Brucelloza IgM - ocena jakościowasurowica
Buniaviridie IgG/IgM (hantawirusy)surowica
CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgGsurowica
CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowasurowica
CMV (cytomegalia) IgA - ocena mianasurowica
CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowasurowica
CMV (cytomegalia) IgG - ocena jakościowasurowica
CMV (cytomegalia) IgG i CMV (cytomegalia) IgMsurowica
CMV (cytomegalia) IgM - ocena ilościowasurowica
CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowasurowica
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowasurowica
Chlamydia pneumoniae IgA - ocena mianasurowica
Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowasurowica
Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowasurowica
Chlamydia psittaci IgG - ocena mianasurowica
Chlamydia psittaci IgM - ocena mianasurowica
Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowasurowica
Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa)surowica
Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowasurowica
Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowasurowica
Choroba kociego pazura (Bartonella haensale) IgA + IgMsurowica
Coxackie wirus IgGsurowica
Coxackie wirus IgMsurowica
EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowasurowica
EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowasurowica
EBV (mononukleoza) IgG - ocena mianasurowica
EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowasurowica
EBV (mononukleoza) IgM - ocena mianasurowica
Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blotsurowica
Echinococcoza (bąblowica) IgGsurowica
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowasurowica
FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana surowica
FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowasurowica
Glista ludzka (Ascaris lumbicoides) IgG - ocena ilościowasurowica
HBsAb (P/c przeciw HBs)surowica
HBsAg (antygen HBs)surowica
HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacjisurowica
HCV - potwierdzenie metodą Immunoblotingsurowica
HIVsurowica
HIV - potwierdzenie metodą Western blotsurowica
HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab)surowica
Haemophilus influenzae IgG - ocena jakościowasurowica
HbeAb (P/c przeciw Hbe)surowica
HbeAg (antygen Hbe)surowica
Helicobacter pylori IgA – ocena mianasurowica
Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowasurowica
Helicobacter pylori IgM – ocena mianasurowica
Herpes simplex (HSV) IgG - PMRpłyn mózgowo-rdzeniowy
Herpes simplex (HSV) IgM - PMRpłyn mózgowo-rdzeniowy
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowasurowica
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena mianasurowica
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowasurowica
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena mianasurowica
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowasurowica
Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena mianasurowica
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgGsurowica
KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgMsurowica
Legionella pneumophila (legioneloza) IgA surowica
Legionella pneumophila (legioneloza) IgG surowica
Legionella pneumophila (legioneloza) IgMsurowica
Listeria monocytogenes IgG - ocena mianasurowica
Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowasurowica
Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowasurowica
Listeria monocytogenes IgM - ocena mianasurowica
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowasurowica
Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa)surowica
Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowasurowica
Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowasurowica
Ocena odsetka komórek NK CD3/CD57krew pełna (heparyna litowa) + kopia morfologii
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgGsurowica
P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgMsurowica
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowasurowica
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena mianasurowica
P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowasurowica
P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgMsurowica
P/c przeciw HAV IgMsurowica
P/c przeciw HAV totalsurowica
P/c przeciw HBc IgMsurowica
P/c przeciw HBc totalsurowica
P/c przeciw HCVsurowica
P/c przeciw HDVsurowica
P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowasurowica
P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowasurowica
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgGsurowica
P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgMsurowica
P/c przeciw Shigella IgMsurowica
P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG surowica
P/c przeciw enterowirusowi IgG - ocena jakościowasurowica
P/c przeciw enterowirusowi IgM - ocena jakościowasurowica
Pneumocistis carinii (IgG + IgM)surowica
Pneumocistis jiroveci (IgA + IgM)surowica
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG I IgMsurowica
Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowasurowica
Rubella (różyczka) IgG i Rubella (różyczka) IgMsurowica
Rubella (różyczka) IgG i Rubella (różyczka) IgMsurowica
Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowasurowica
Subpopulacja limfocytów T CD4krew pełna (heparyna litowa)
Subpopulacja limfocytów T CD4/CD8krew pełna (heparyna litowa)
TPHA - test potwierdzenia kiłysurowica
Test przesiewowy w kierunku kiłysurowica
Toxocara canis (toksokaroza) - awidnośćsurowica
Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowasurowica
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowasurowica
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidnośćsurowica
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blotsurowica
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowasurowica
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG i Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena ilościowasurowica
Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowasurowica
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMRpłyn mózgowo-rdzeniowy
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowasurowica
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena mianasurowica
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMRpłyn mózgowo-rdzeniowy
Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowasurowica
Wirusy oddechowe (RSV) - antygenpopłuczyny oskrzelowe/wymaz z nosogardzieli - materiał musi być dostarczony w ciągu 24h
Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowasurowica
Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowasurowica
Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena mianasurowica
Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowasurowica
Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowasurowica
Yersinia enterocolitica IgA - ocena mianasurowica
Yersinia enterocolitica IgA - test różnicujący zakażenie enterocolitica/pseudotuberculisiasurowica
Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowasurowica
Yersinia enterocolitica IgG - ocena mianasurowica
Yersinia enterocolitica IgG - test różnicujący zakażenie enterocolitica/pseudotuberculisiasurowica
Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowasurowica
Yersinia enterocolitica IgM - ocena mianasurowica
Yersinia enterocolitica IgM - test różnicujący zakażenie enterocolitica/pseudotuberculisiasurowica
Świnka IgG - ocena jakościowasurowica
Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa)surowica
Świnka IgM - ocena jakościowasurowica
Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa)surowica

HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

Nazwa badaniaMateriał
APTT, PTkrew (cytrynian)
Antytrombina IIIkrew (cytrynian)
Antytrombina III, Białko C, Białko Skrew (cytrynian)
Białko Ckrew (cytrynian)
Białko Skrew (cytrynian)
Czas kefalinowo-kefalinowy (APTT)krew (cytrynian)
Czas protrombinowy (PT; INR)krew (cytrynian)
Czas trombinowy (TT)krew (cytrynian)
Czynnik krzepnięcia IX - aktywnośćkrew (cytrynian)
Czynnik krzepnięcia V - aktywnośćkrew (cytrynian)
Czynnik krzepnięcia VII - aktywnośćkrew (cytrynian)
Czynnik krzepnięcia VIII - aktywnośćkrew (cytrynian)
Czynnik krzepnięcia XIII - aktywnośćkrew (cytrynian)
D-dimerykrew (cytrynian)
Fibrynogenkrew (cytrynian)
Komórki LE - mikroskopkrew pełna litowa
Mielogramszpik
Morfologia CBCkrew (EDTA)
Morfologia z rozmazem automatycznymkrew (EDTA)
Morfologia z rozmazem mikroskopowymkrew (EDTA)
Odczyn Biernackiego (OB)krew (EDTA)
Oporność osmotyczna erytrocytówkrew pełna litowa
Płytki krwi na EDTA (PLT)krew (EDTA)
Płytki krwi na cytrynian (PLT)krew (cytrynian)
Płytki krwi z jonami Mgkrew (EDTA)
Retikulocytykrew (EDTA)
Rozmaz krwi (manualnie)krew (EDTA)

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA

Nazwa badaniaMateriał
C1 inhibitor - stężeniekrew (cytrynian)
C1q - C1 dopełniaczasurowica
Całkowita aktywność dopełniacza CH-50-DOPsurowica
IgA (immunoglobulina A)surowica
IgG (immunoglobulina G)surowica
IgM (immunoglobulina M)surowica
Immunofiksacja białkasurowica/ mocz
Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów (Bursttest) - ocena wybuchu tlenowego granulocytów obojętnochłonnychkrew pełna (heparyna litowa)
Prążki oligoklonalne w PMRPMR + surowica
Składowa dopełniacza C3surowica
Składowa dopełniacza C4surowica
Łańcuchy lekkie kappasurowica/ mocz
Łańcuchy lekkie lambdasurowica/ mocz

PATOLOGIA CIĄŻY

Nazwa badaniaMateriał
AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpresssurowica
Estriol wolnysurowica
PAPP-A (osoczowe białko ciążowe)surowica
PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu)surowica
Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS)surowica
Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS)surowica
ß-HCG (wolna jednostka)surowica

SEROLOGIA GRUP KRWI

Nazwa badaniaMateriał
BTA - bezpośredni test antyglobulinowykrew pełna (EDTA)
Dwukrotne oznaczenie krwi + wpis do krewkartykrew pełna (EDTA)
Grupa krwi (AB0, RH, PTA)krew pełna (EDTA)
PTA - pośredni test antyglobulinowy, p/c odpornościowekrew pełna (EDTA)
Próba zgodności serologicznej - krzyżówkakrew pełna (EDTA)
Wpis grupy krwi do krewkarty-

TOKSYKOLOGIA: LEKI, NARKOTYKI, METALE, METABOLITY

Nazwa badaniaMateriał
Amfetaminamocz
Amoniak krew (EDTA)
Badanie kamieni moczowych - analiza składukamień
Barbituranymocz
Benzodiazepinymocz
Chrom (Cr)krew pełna (heparyna litowa)
Chrom (Cr)mocz
Cynk (Zn)surowica
Cynk (Zn) - DZMmocz/DZM
Cynkoprotoporfirynykrew (EDTA)
Digoksynasurowica
Erytropoetynasurowica
Etanolsurowica
Fencyklidyna (PCP)mocz
Fenolmocz
Fenytoinasurowica
Kadm (Cd)mocz
Kadm - DZMmocz
Karbamazepinasurowica
Karboksyhemoglobinakrew (EDTA)
Klozapinasurowica
Kokainamocz
Koproporfiryny - DZMmocz/DZM
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA)mocz
Kwas hipurowymocz
Kwas trójchlorooctowymocz
Kwas walproinowysurowica
Kwasy żółciowesurowica
Lit (Li)surowica
Mangan (Mn)krew (EDTA)
Mangan (Mn)mocz
Marihuanamocz
Methemoglobinakrew (EDTA)
Miedź (Cu)surowica
Miedź - DZMmocz/DZM
Mleczanyosocze fluorkowe
Morfinamocz
Oznaczenie dużego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz, metamfetamina, benzodiazepina)mocz
Oznaczenie małego panelu narkotyków (morfina, kokaina, amfetamina, THC-marihuana i haszysz)mocz
Ołów (Pb)krew pełna (heparyna litowa)
Ołów (Pb) - DZMmocz/DZM
Paracetamol (acetaminophen)surowica
Porfirynymocz
Rtęć (Hg)mocz
Selen (Se)surowica
Tacrolimussurowica