Loading...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej - VANADIS prenatal tests

Nieinwazyjny test prenatalny VANADIS NIP

VANADIS jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym. Już od 10 tygodnia ciąży możesz otrzymać istotne informacje na temat Twojej ciąży. Test Vanadis określa ryzyko pojawienia się u dziecka dodatkowego chromosomu, co wiąże się z wystąpieniem poważnych wad rozowojowych. Najczęściej występujące zespoły wad genetycznych to zespół Downa (trisomia 21 chromosomu), zespół Edwardsa (trisomia 18 chromosomu), czy zespół Patau (trisomia 13 chromosomu). Test Vanadis pozwala także na określenie płci płodu. W czasie ciąży pewna ilość DNA dziecka dostaje się do krwioobiegu matki, co pozwala na analizę tego materiału pod kątem pewnych potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u dziecka.

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy, której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Czułośc testu w przypadku trisomii 21 i 13 wynosi 100%. Dzięki niemu wiele przyszłych mam może uniknąć badań inwazyjnych (w tym amniopunkcji), których tak bardzo się obawiają. Wynik badania Vanadis zostanie wydany pacjentce maksymalnie do 4 dni od dnia dostarczenia próbki do laboratorium.

Przeznaczenie testu: Przeznaczeniem nieinwazyjnego testu prenatalnego VANADIS jest badanie przesiewowe płodu pod kątem aberracji chromosomowych. Oprócz samego badania przesiewowego dostępna jest również możliwość określenia płci płodu. Test VANADIS jest dostępny dla kobiet będących w przynajmniej 10 tygodniu ciąży, aby zapewnić wystarczającą ilość cffDNA łożyska dla analizy. Dostawca usług medycznych może przekazać dalsze informacje na temat aberracji chromosomowych, których badanie przesiewowe ten test zapewnia.

Co sprawia że test VANADIS NIPT jest wyjątkowy?

Przełomowa Technologia
eliminująca PCR oraz sekwencjonowanie w celu zapewnienia testowania cfDNA w dowolnym laboratorium.

Serwis i wsparcie firmy PerkinElmer
światowego lidera w dziedzienie badań prenatalnych

Wiodące oprogramowanie przesiewowe
do obliczania ryzyka, wspierające wdrożenie wszystkich modeli badań przesiewowych.

Pełna automatyzacja
umożliwienie usprawnionego przepływu pracy dla zwiększenia wydajności.

Technologia wysokoprecezyjna
poprawa możliwości wykrywania i zminimalizowania wskaźnika braku połączeń, przy jednoczesnym wprowadzeniu badań przesiewowych NIPT do szerszej populacji.

Brak konieczności wysyłania próbek krwi poza granice kraju
Próbki krwi nie muszą być wysyłane w odległe miejsca na świecie, np. do USA, tak jak w przypadku innych testów prenatalnych opartych na badaniu wolnego płodowego DNA z krwi matki.

Aberracje całych chromosomów analizowane przez test VANADIS:

Trisomia chromosomu 21

Wada wrodzona zwana zespołem Downa wywołana dodatkową kopią chromosomu 21. Jest to najczęstsza genetyczna przyczyna niepełnosprawności umysłowej i występuje z częstością 1 na 830 dzieci żywo urodzonych. Osoby z zespołem Downa przeciętnie posiadają IQ na poziomie 50 i zawsze są w pewnym stopniu niepełnosprawne umysłowo. U niektórych dzieci z zespołem Downa występują wady serca lub innych narządów, które mogą wymagać operacji lub leczenia. U części dzieci występują inne problemy zdrowotne, takie jak wady słuchu czy wzroku.

Trisomia chromosomu 18

Wada wrodzona zwana zespołem Edwardsa wywołana dodatkową kopią chromosomu 18. Trisomia chromosomu 18 występuje z częstością 1 na 7500 dzieci żywo urodzonych i powoduje ciężką niepełnosprawność umysłową. U większości dzieci występuje wiele wad wrodzonych mózgu, serca i innych narządów. Często występuje osłabienie wzrostu w trakcie ciąży oraz wiele poronień lub porodów martwego płodu. Z dzieci żywo urodzonych większość umiera przed osiągnięciem pierwszego roku życia. Dzieci, które przeżywają są obarczone głęboką niepełnosprawnością umysłową oraz problemami rozwojowymi

Trisomia chromosomu 13

Wada wrodzona zwana zespołem Pataua wywołana dodatkową kopią chromosomu 13. Trisomia chromosomu 13 występuje z częstością 1 na 22 700 dzieci żywo urodzonych i powoduje ciężką niepełnosprawność umysłową. U większości dzieci z trisomią chromosomu 13 występuje wiele wad wrodzonych mózgu, serca i innych narządów. Wiele ciąż kończy się poronieniem lub urodzeniem martwego dzieciaka. Z dzieci żywo urodzonych większość umiera przed osiągnięciem pierwszego roku życia.