Ładowanie...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej - Testy prenatalne Vanadis

Czy VANADIS jest odpowiednim testem dla mnie?

Według International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD), nieinwazyjne testy prenatalne w tym Vanadis są zalecane jako testy przesiewowe dla kobiet w ciąży w każdym wieku. Zespół Downa oraz inne nieprawidłowości chromosomowe są ściśle powiązane z wiekiem matki. Test Vanadis nie może być analizowany natomiast w przypadku:

  • ciąży mnogiej

  • ciąż pochodzących od dawczyni oocytu lub surogatki

  • pacjentek, które przechodziły przeszczep szpiku kostnego

Zautomatyzowany system Vanadis NIPT składa się z trzech instrumentów:

  • Vanadis Extract®nbsp;- Platforma Vanadis Extract automatycznie wykonuje separację osocza oraz ekstrakcję i oczyszczanie cffDNA.

  • Vanadis Core® - Tysiące ukierunkowanych fragmentów cffDNA są specyficznie przekształcane w kółka DNA. Koła są przekształcane w fluorescencyjne cząsteczki DNA i znakowane fluoroforami specyficznymi dla chromosomów. Znakowane fluorescencyjne cząsteczki DNA są osadzane na płytce z mikrofiltrem.

  • Vanadis View® - Fluorescencyjne cząsteczki DNA są osadzane na płytce Vanadis View® i zliczane za pomocą automatycznego urządzenia do obrazowania, instrumentu Vanadis View®. Pobiera wiele zdjęć z każdej studzienki z różnymi filtrami spektralnymi, tj. każdy zakres długości fali przedstawia określony chromosom. Dzięki algorytmom analizy obrazu, fluorescencyjne cząsteczki DNA są liczone dla każdej próbki.

Oprogramowanie LifeCycle™ 7.0 – Jest to oprogramowanie, za pomocą którego obliczane jest prawdopodobieństwo poszczególnych trisomii. Stosunek liczby każdej specyficznej dla chromosomu fluorescencyjnej cząsteczki DNA jest przenoszony w celu obliczenia ryzyka do LifeCycle™ Prenatal Screening Software, w celu obliczenia prawdopodobieństwa trisomii.